Ελαστικά
Ζάντες
Αναρτήσεις
Εξατμίσεις
Αυτοκίνητα
Service
Νέα
Oδική Βοήθεια
Επικοινωνία
Sitemap

  Νέα

Η εταιρία Θ. & Χ. Καλογρίτσας Α.Ε. στη προσπάθειά της για συνεχή εκσυγχρονισμό με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας εκτός από την συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού της μελετά προτάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν πριν το τέλος του έτους για αναβάθμιση του λογισμικού της και ανακαίνιση των χώρων της